Каде е достапна доставата?

Доставуваме во Центар, Кисела Вода, Аеродром, Карпош, Чаир и Водно.

Колку изнесува минимална нарачка?

За да поставите online нарачка потрено е истата да изнесува над 500 денари.

За колку време би ја добил нарачката?

Нарачката се доставува во рок од 1 час.

Во кој период работите со подигање од ресторан?

Работно време за подигнување е од 10 до 22 часот.