За да ја следите вашата нарачка, внесете го вашиот ID на нарачка во полето подолу и притиснете го копчето „Следи“. Бројот на нарачка можете да го најдете во e-mail пораката за потврда на порачката.